گروه خبري : آخرین مقالات
تاريخ انتشار : 1398/06/13 - 09:45
كد :3

تأثير كمربند براي درمان بيماري‌هاي كليوي و مجاري ادرار

فصل سرما است. فصل بروز بيماريهاي سرد. بيماري‌هاي سرد در فصل گرما جرو بيشترين بيماري ها هستند و در سرما هم بيشتر و بيشتر مي شوند. بايد براي پيشگيري از اين بمياري‌ها، سر، شانه‌ و كتف و كمر را بپوشانيم.

فصل سرما است. فصل بروز بيماريهاي سرد. بيماري‌هاي سرد در فصل گرما جرو بيشترين بيماري ها هستند و در سرما هم بيشتر و بيشتر مي شوند. بايد براي پيشگيري از اين بمياري‌ها، سر، شانه‌ و كتف و كمر را بپوشانيم.
مخصوصاً كمر را بپوشتانند. با شال يا پوشش گرم بايد اندام مياني كمر بسته شود. بستن كمربند پشمی محكم بهتر است و موجب گرماي بيشتر شكم و كليه‌ها مي‌شود و جلوي رشد شكم را هم مي‌گيرد. بهتر است شال و كمربند از پشم باشد. مخصوصاً پشم شتر گرماي شديدي ايجاد مي‌كند. وقتي كمر را بپوشانيم، كمربند موجب بهبود بيماريهاي كليوي مي شود. بيماري‌هاي سنگ كليه، پروستات، شب ادراي، بيماري‌هاي مجاري ادراري، تكرر ادرار با كمربند گرم، قابل پيشگيري است. وقتي كليه‌ها سرد شد سنك ساز مي‌شود. وقتي مجاري ادراري، سرد شد فرد نمي‌تواند خود را نگه دارد و دچار تكرر ادرار مي‌شود. براي همين گرم كردن كمر مي‌توان پيشگيري و درمان مناسبي براي اين بيماري باشد.
به خصوص كساني كه به دليل جراحي بي حسي موضعي در ناحيه شكم و كمر دارند، بايد از كمربند پشمی استفاده كنند و با روغن‌هاي گرم مانند روعن كنجد يا بادام تلخ، شكم و كمر را چرب كنند تا گرم شود. كساني كه جراحي كليه، سزارين و ناحيه كمر داشته‌اند، مستعدترين افراد هستند براي اينكه كمرشان سرد شود. حتما از كمربند گرم وسيع كه حداقل 15 سانتي متر تا 20 سانتي‌متر باشد، كمر را ببندند. پوشش گرم بر روي كليه‌ها و دقيقا پوشش آن در سرماي زمستانه موجب جلوگيري از تشديد بيماري مي شود يا آن را مهار مي كند.

تأثير كمربند براي درمان بيماري‌هاي كليه


اينها هم مي‌توانند ضمن بستن كمربند، شكم و كمر را با روغن‌هاي گرم چرب كنند. روغن سياه دانه، روغن كنجد و اگر بتوانند تهيه كنند روغن كوهان شتر، را به كمر و شكم بمالند و سپس آن را با شال ببندند. اين روش  حتي براي درمان تكرر ادرار نيز بسيار موثر است. پس كمربندها را ببنيد.
حتي براي جوانها، بستن كمربند حداقل 5 سانتي‌متري موجب مي‌شود اندام مياني، خوشگل و قشنگ شود و اندام‌شان فرم مي گيرد. به علاوه كمربند را اگر محكم ببندند، به تدريج شكم تنگ و تنگ و تنگ مي‌شود و شكم دچار انبساط خارج از حد نمي‌شود و پهلوها از سردي درد نمي گيرد و معده درد نمي گيرد. كمر بند مانع درد در كمر و شكم و كليه‌ها مي‌شود..

خواص درمانی کمربند پشم شتر

بیماری‌های سرد در فصل گرما جزو بیشترین بیماری‌ها هستند و در سرما هم بیشتر و بیشتر می‌شوند. باید برای پیشگیری از این بیماری‌ها، سر، شانه‌ و کتف و مخصوصاً کمر را بپوشانند. با شال یا پوشش گرم، باید اندام میانی کمر بسته شود. بستن کمربند محکم، بهتر است و موجب گرمای بیشتر شکم و کلیه‌ها می‌شود و جلوی رشد شکم را هم می‌گیرد. بهتر است شال و کمربند از پشم باشد، مخصوصاً پشم شتر که گرمای خیلی زیادی ایجاد می‌کند. وقتی کمر را بپوشانیم، کمربند موجب بهبود بیماری‌های کلیوی می‌شود. بیماری‌های سنگ کلیه، پروستات، شب‌ادراری، بیماری‌های مجاری ادراری و تکرر ادرار، با کمربند گرم، قابل‌پیشگیری است. وقتی کلیه‌ها سرد شود، سنگ‌ساز می‌شود. وقتی مجاری ادراری سرد شود، فرد نمی‌تواند خود را نگه دارد و دچار تکرر ادرار می‌شود. برای همین گرم کردن کمر می‌تواند عامل پیشگیری و درمان مناسبی برای این بیماری باشد. کسانی که جراحی با بی‌حسی موضعی در ناحیه شکم و کمر داشته‌اند، باید از کمربند استفاده کنند.