خواص زانوبند پشم شتر
خواص زانوبند پشم شتر
این محصول پشمی در درمان زانودرد و روماتیسم مفصلی بسیار موثر است. جالب است که علاوه بر فصل سرما در فصل های گرم سال نیز مردم از این زانو بند استفاده میکنند. چون در فصل گرما، بیماری های ناشی از سرما باعث دردهای ناحیه کمر، کلیه، زانو و پاها می شوند و در فصل پائیز و زمستان ، این بیماری ها شدت می گیرند در واقع با میکرو ماساژی که این زانوبند پشم انجام می دهد،
خواص کمربند پشم شتر
خواص کمربند پشم شتر
شرکت بافندگی تاپتکس کمر بند پشم شتر را در اختیار شما قرار داده است. پشم شتر گرمای شدید تری را ایجاد میکند و از کلیه ها در برابر سرما محافظت میکند.